19 okt 2018 17:48

Beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Het aangepaste ontwerp van beheerscontract, dat vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, betreft de aanbieding van de universele dienstverplichtingen in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2023. Het garandeert een postuitreiking vijf maal per week over het gehele grondgebied. Wat betreft de uitreikingstijden en de kwaliteitsnormen voor de verschillende diensten die deel uitmaken van de universele dienst, wordt de status quo behouden ten opzichte van de verplichtingen die in het vijfde beheerscontract zijn vastgelegd. Het ontwerp brengt voornamelijk een aantal formele aanpassingen aan, om het ontwerp af te stemmen met de nieuwe postwet.

De minister van Telecommunicatie en Post wordt belast met het onderhandelen van het nieuwe beheerscontract.