27 apr 2007 17:00

Beheerscontract NMBS

Gratis woon-werkverkeer per trein in tweede klasse

Gratis woon-werkverkeer per trein in tweede klasse

Minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens legden de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat het bedrag en de wijze van betaling vastlegt van de bijdrage van de werkgevers in het verlies geleden door de NMBS voor de uitgifte van abonnementen voor werknemers en bedienden. (wijziging van kb van 28 juli 1962) Het beheerscontract tussen de NMBS en de staat regelt het kosteloos spoorvervoer in tweede klasse tussen woon- en werkplaats. De staat financiert de NMBS voor de bijdrage van de werknemers als de bijdrage van de werkgever ten ministe 80% bedraagt en hij hierover een derdebetalerovereenkomst met de NMBS heeft gesloten. Het beheerscontract eindigt op 31 december 2007. Het ontwerp bestendigt de regeling door ze op te nemen in het uitvoeringsbesluit van de wet van 27 juli 1962, die de minimale werkgeversbijdrage voor woon/werk treinkaarten vaststelt.