20 jul 2006 17:00

Beheerscontracten NMBS holding, NMBS en Infrabel

Goedkeuring van bijvoegsels bij beheerscontracten NMBS Holding, NMBS en Infrabel

Goedkeuring van bijvoegsels bij beheerscontracten NMBS Holding, NMBS en Infrabel

De ministerraad nam op voorstel van Minister van Begroting Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens drie ontwerpen van koninklijk besluit aan. Die keuren de eerste bijvoegsels bij de beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS goed. Na de herstructurering van de NMBS sloot de staat op 27 mei 2005 drie beheerscontracten met de NMBS Holding, NMBS en Infrabel. Op basis van het geconsolideerd ondernemingsplan 2006-2007 is een volledig akkoord bereikt over de verdeling van de overheidsdotaties. Die verdeling is opgenomen in de bijvoegsels. Tevens heeft de Ministerraad 2,7 miljoen euro vrijgemaakt om in 2007 het treinaanbod uit te breiden in het zuiden van de provincie Luxemburg, op de nieuwe spoorlijn tussen Antwerpen en Brecht en op de verbinding Luik-Maastricht. In de beheerscontracten werden een aantal eerdere beslissingen bevestigd: - de verlaging van de tarieven voor schooltreinkaarten voor +18-jarigen - bijkomende inspanningen voor aanwerving en opleiding van treinbestuurders en treinbegeleiders - extra middelen voor 50 bijkomende veiligheidsagenten - een programma voor betere toegankelijkheid van de grote stations (voorzieningen rolstoelpatiënten, slechtzienden,…) Tenslotte werden de reeds gemaakte afspraken voor de financiering van belangrijke investeringen in het contract verankerd: - de afwerking van het HST-netwerk in ons land - de verdere uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) - de 6 projecten die in samenwerking met de gewesten gerealiseerd worden (Liefkenshoekspoortunnel, havens Zeebrugge en Brussel, modernisering lijn Brussel-Luxemburg, station Gosselies en parking Louvain-la-Neuve) - het Diabolo-project