17 jun 2016 14:51

Bekrachtiging van koninklijk besluit over de ombudsbijdrage voor de financiering van de ombudsdienst voor energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit van 18 september 2015 bekrachtigt tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage ter financiering van de ombudsdienst voor energie. 

Het voorontwerp van wet bevat de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 september 2015. Dit koninklijk besluit moet, ter bescherming van de consument en de rechtszekerheid, voor het begrotingsjaar 2016 bekrachtigd worden bij wet voor 9 oktober 2016 met ingang van 9 oktober 2015.

De ombudsbijdrage wordt jaarlijks opgesteld om de werkingskosten van de ombudsdienst voor energie te dekken. De bijdrage wordt enerzijds bepaald door het gemiddelde aantal klanten dat de elektriciteits- en gasondernemingen hebben tijdens het jaar voorafgaand aan de vastlegging van de ombudsbijdrage, en anderzijds door het aantal neergelegde klachten tijdens het afgelopen werkingsjaar.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.