23 dec 2011 10:50

Belairbus

Overeenkomst tussen de Belgische staat en Belairbus

Overeenkomst tussen de Belgische staat en Belairbus

De ministerraad keurt een aanhangsel goed bij de overeenkomst tussen de Belgische staat en Belairbus*.  Het aanhangsel biedt een juridische basis om  de bedragen te storten, die vastgelegd zijn op de vereffeningskredieten en die in 2010 zijn ingeschreven op de basisallocaties van de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid.

Het gaat om de voorschotten voor de financiering van de opleidings- en ontwikkelingsprojecten van de Belgische industriële bedrijven in het kader van de civiele luchtvaartprogramma's.

 

* betreffende de uitvoeringen van de beslissingen van de ministerraad van 24 september 2010 en 3 december 2010 en inzonderheid de betalingen van de kredieten ingeschreven in het budget 2011.