05 dec 2012 09:52

Belangenverklaringen experten online

De belangenverklaringen van de experten van de Hoge Gezondheidsraad zijn nu
rechtstreeks raadpleegbaar op zijn website.

Belang van transparantie

De Hoge Gezondheidsraad is het eerste Belgisch wetenschappelijk adviesorgaan inzake gezondheid dat zo ver gaat in zo’n procedure en bevestigt hiermee de nood aan transparantie van adviezen. Transparantie vormt immers een garantie voor zowel de kwaliteit als de geloofwaardigheid van deskundigheid.

Beheer van potentiële belangenconflicten

Het publiek maken van de belangenverklaringen kadert – net zoals een analyse van potentiële belangenconflicten door een Referentiecomité - in een grotere visie. De Hoge Gezondheidsraad heeft een innovatieve en in België unieke procedure uitgewerkt. De details hiervan zijn te vinden op de website.

“Position paper” en ontwikkelingen

In een uitgebreid document licht de Hoge Gezondheidsraad zijn standpunt en zijn procedure toe inzake het beheer van potentiële belangenconflicten.

E-expert

Er wordt tevens volop gewerkt aan een module, genaamd e-expert, waarbij de experten op termijn hun belangen zelf online kunnen invullen en bijwerken.

De belangenverklaringen en de procedure omtrent het beheer van potentiële belangenconflicten zijn te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad:
http://tinyurl.com/HGR-belangenconflicten.

De position paper kunt u hier bekijken: http://tinyurl.com/HGR-positionpaper.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
NL:

FR:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be