03 dec 2010 11:08

Belasting over de toegevoegde waarde

Verlenging van de termijn om een verzoek tot teruggave van de btw in te dienen

Verlenging van de termijn om een verzoek tot teruggave van de btw in te dienen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de termijn verlengt om een verzoek tot teruggave van de btw in te dienen voor belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggave.

Het voorstel is van minister van Financiën Didier Reynders verlengt de indieningstermijn voor het jaar 2009 van 30 september 2010 tot 31 maart 2011, zowel voor de verzoeken die in België worden ingediend, als lidstaat van vestiging van de betrokken belastingplichtige, als voor de verzoeken die in België worden ontvangen, als lidstaat van teruggave.

De verlenging is het gevolg van de vertragingen die veroorzaakt werden door problemen bij de invoering van de nieuwe elektronische procedure voor teruggaveverzoek.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009.