20 jul 2006 17:00

Belastingheffing op sigaretten

Bepaling van een minimumbedrag aan accijnzen op sigaretten

Bepaling van een minimumbedrag aan accijnzen op sigaretten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet (*) goed met betrekking tot de fiscaliteit en de belastingheffing op de prijs van sigaretten. Dit voorontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en wijzigt het concept van de maatstaf van heffing tot berekening van de minimumaccijns op sigaretten. Dankzij deze berekeningswijze krijgt men een minimumfiscaliteit op sigaretten en dwingt men de laagste prijzen tot een opwaartse beweging. Deze maatregel was nodig om te antwoorden op een Europese aanmaning over de onwettigheid van een maatregel die een minimumprijs voor sigaretten vaststelt. Die minimumprijs is immers in strijd met de bepalingen van een Europese richtlijn (**). (*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. (**) art. 9, § 1 van de richtlijn 95/59/EG.