25 apr 2008 12:56

Belastingkrediet voor lage inkomens

Belastingkrediet voor ambtenaren met laag inkomen vastgelegd voor aanslagjaar 2008

Belastingkrediet voor ambtenaren met laag inkomen vastgelegd voor aanslagjaar 2008

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de verhoging van het belastingkrediet met 80% voor de vastbenoemde personeelsleden van de overheidssector voor het aanslagjaar 2008 toe te passen. De maatregel geldt enkel voor het aanslagjaar 2008 en voor de ambtenaren die recht hebben op het belastingkrediet voor lage inkomens.

Het belastingkrediet voor ambtenaren met lage inkomens werd vanaf het aanslagjaar 2006 weer ingevoerd. Het komt neer op een korting van de belasting en zelfs een terugbetaling als het bedrag van het krediet de belastingen overschrijdt die de ambtenaar moet betalen. 

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum vaststelt waarop artikel 96, §1 van de programmawet van 27 april 2007 in werking treedt, inzake het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens.