11 feb 2022 16:50

Belastingvrijstelling voor de prijzen uitgereikt door de vzw Vlaamse literatuurprijs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.

Dit jaar reikt de vzw Vlaamse Literatuurprijs voor de eerste keer twee Vlaamse literatuurprijzen uit: een “Boon” voor het beste Nederlandstalige boek in de categorie fictie of non-fictie en een “Boon” voor het beste Nederlandstalige boek in de categorie kinder- en jeugdliteratuur. De prijzen worden toegekend door een vakjury en bedragen 50 000 euro (per prijs). Daarnaast wordt aan de genomineerden op de short-list een prijs van 2 500 euro toegekend.

Het ontwerp bepaalt dat deze prijzen zijn vrijgesteld van belasting in de zin van artikel 90, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.