29 mei 2009 12:28

BELGACAP

Aanvullende kredietverzekering met staatswaarborg voor ondernemingen

Aanvullende kredietverzekering met staatswaarborg voor ondernemingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle om ondernemingen een staatswaarborg voor een aanvullende kredietverzekering, BELGACAP, toe te kennen, voor ten hoogste 300 miljoen euro per trimester gedurende zes maanden. 

BELGACAP is een aanvullende dekking bij de kredietverzekering die de kredietverzekeraar toekent, waarvoor de staat zich borg stelt. De staat ontvangt een vergoeding voor het gelopen risico. Het participatiefonds staat in voor het adminsitratieve beheer van de dekking.

Ondernemingen die hun maatschappelijke zetel of hoofdactiviteit in België hebben en die sinds 1 januari 2009 een verminderde dekking van de kredietverzekeraar krijgen, kunnen een beroep doen op de aanvullende dekking BELGACAP. Zo zijn talrijke ondernemingen en vooral in de export sector beter gewapend tegen de crisis.

BELGACAP dekt de leverancierskredieten van ondernemingen in België aan debiteuren in de Europese economische ruimte. Ze kan niet met een gelijkaardig systeem worden gecombineerd. 

De kredietverzekeraar kan enkel een beroep doen op de waarborg voor de onderneming indien op het ogenblik van de schadeloosstelling de basisdekking niet voldoende blijkt.  

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de staatswaarborg voor de aanvullende kredietverzekering BELGACAP goedgekeurd.