20 jul 2006 17:00

Belgacom

Inzet van personeelsleden van Belgacom

Inzet van personeelsleden van Belgacom

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten bepaalt voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom. Ze worden ingezet om het elektronisch gegevensdossier te verwezenlijken en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De statutaire personeelsleden kunnen op vrijwillige basis worden ingezet voor bepaalde projecten in elke Belgische openbare overheid. Belgacom werd aangezocht om 15 personeelsleden van niveau C en 15 personeelsleden van niveau D in te schakelen bij de RSZ. Het ontwerp legt vast hoe dat moet gebeuren. Het ontwerp wordt na syndicaal overleg aan de Raad van State voorgelegd.