01 jun 2011 17:58

Belgacom

Wijzigingen van de statuten van Belgacom

Wijzigingen van de statuten van Belgacom

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte om een ontwerp van koninklijk besluit goed te keuren met de wijziging van de statuten van Belgacom.

Het ontwerp past negen artikelen van de statuten aan de nieuwe wetgeving over goed bestuur aan:

  • een aanpassing aan de wet van 17 december 2008 tot oprichting, onder meer, van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen,
  • een aanpassing aan de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven,
  • een aanpassing aan de wet van 20 december 2010 op het vlak van de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.