06 mrt 2009 16:52

Belgacom

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Vanackere het mandaat van de heer Theo Dilissen als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom vanaf 1 maart 2009 voor zes jaar verlengd.