12 dec 2017 11:46

Belgen leggen opnieuw record aantal kilometers af met de wagen

In 2016 legden we met z’n allen samen 84,3 miljard kilometers af met de wagen, een stijging met 0,4 % in vergelijking met 2015, wat toen ook al een recordjaar was.

We rijden gemiddeld 4 % meer kilometer met de wagen dan de Nederlanders, 6 % meer dan de Fransen en 1 % minder dan de Duitsers. Dat blijkt uit een studie over het aantal afgelegde kilometers door Belgische voertuigen die de FOD Mobiliteit en Vervoer jaarlijks uitvoert.

De stijging aan afgelegde kilometers is hoofdzakelijk te wijten aan de aangroei van het wagenpark. Voor België bedroeg die 1,5 %.  Het gemiddelde aantal afgelegde kilometer per jaar per personenwagen daalde echter van 15 149 km in 2015 naar 14 999 in 2016.

 

Ontdieseling nu echt volop ingezet

In 2016 zien we voor het eerst een effectieve daling in het aantal kilometers dat met een dieselwagen gereden werd (-2 % in vergelijking met 2015). Benzinewagens daarentegen legden 8,3 % meer kilometers af dan het jaar voordien.

In 2016 werd 75 % van de totale kilometers (personenwagens) afgelegd door dieselwagens, tegenover 77 % in 2015. De piek van het aandeel afgelegde kilometers door dieselwagens was in 2012 (78,5 %). In vergelijking met 2012 is in 2016 het aandeel gereden kilometers door dieselwagens duidelijk verminderd met -3,7 %, terwijl het aandeel gereden kilometers door benzinewagens met 3,9 % gestegen is. Tot 2012 steeg het aandeel van dieselwagens elk jaar sinds het begin van de berekeningen in 1985, toen dieselwagens goed waren voor maar 24 % van de afgelegde kilometers.

De kilometers afgelegd door aardgaswagens en elektrische voertuigen zijn respectievelijk quasi verdubbeld en met twee derde gestegen (+97 % en +65 % respectievelijk), maar hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers blijft vooralsnog marginaal (0,1 %).

 

Salariswagens in de lift

Eind 2016 waren er in ons land 445 419 salariswagens, of een stijging met 5 % in vergelijking met het jaar voordien. Hoewel de salariswagens maar 8 % van het totale wagenpark uitmaken, zijn ze met 13,2 miljard kilometer toch verantwoordelijk voor 16 % van de totaal afgelegde kilometers.

De kilometers afgelegd door salariswagens stijgen met 2,1 % t.o.v. 2015, dus veel sterker dan deze van alle personenwagens (+0,4 %).

 

Vrachtverkeer

Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter aangezien ze sterker afhangen van de economische toestand. De Belgische lichte bedrijfswagens (bestelwagens) legden ook in 2016 weer beduidend meer kilometers af dan in 2015 (+4,8 %), terwijl de vrachtwagens 2,7 % minder en de opleggertrekkers 1,0 % minder kilometers afgelegd hebben.

Dit bevestigt een trend die zich al verschillende jaren doorzet, namelijk dat vrachtwagens steeds minder kilometers afleggen, terwijl de lichte bedrijfswagens jaar na jaar meer kilometers afleggen. In vergelijking met 2003, het jaar waarin deze studie het eerst werd gedaan, zien we bij de lichte bedrijfswagens een stijging van 40 % meer kilometers, en bij de vrachtwagens een daling van 29 %. Belangrijk is wel dat het hier om Belgische voertuigen gaat, buitenlandse vrachtwagens op onze wegen komen hier dus niet in voor.

 

Het volledige rapport van de studie vindt u op https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/kilometers_2016_nl.pdf

 

Meer info:

Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be