10 jan 2023 10:39

België en Nederland onderscheppen samen 160 ton cocaïne door doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling

De Belgische Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Nederlandse staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries hebben tijdens een gezamenlijke persconferentie de resultaten van de drugsvangsten voorgesteld voor het jaar 2022 in de internationale havens van Antwerpen en Rotterdam. Beide douanediensten hebben in 2022 samen 160 ton cocaïne in beslag genomen.

De internationale drugshandel en de daaraan verbonden criminele organisaties kiezen regelmatig voor de havens van Rotterdam en Antwerpen voor hun illegale activiteiten. Beide havens liggen centraal in Noordwest-Europa en hebben door hun internationale uitstraling ook een lange traditie met transportlijnen uit Zuid-Amerika.

De douanediensten in België en Nederland werken intensief samen in de strijd tegen de internationale drugshandel. Zo onderschepte de Belgische douane net geen 110 ton cocaïne in de haven van Antwerpen en de Nederlandse douane op haar beurt 50 ton cocaïne in de haven van Rotterdam. Een gezamenlijk record en het bewijs dat doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling loont. Beide douanediensten zullen dan ook vol overtuiging die weg van samenwerking blijven bewandelen. Dit door de eigen expertise de komende jaren te versterken en deze onderling te blijven delen.

Zo is er een regelmatige uitwisseling tussen België en Nederland van strategische beslissingen, opleidingen en informatie verzameld door artificiële intelligentie, en worden er ook gemeenschappelijke operationele acties op poten gezet op het terrein.

Beide landen zullen de komende blijven investeren in een slagkrachtige douane. Voor België gaat het onder andere over de aanwerving van 108 nieuwe krachten in de Antwerpse haven, de aankoop van nieuw scanmateriaal en de verdere uitrol van het project 100%-risicoscanning. Nederland zal de komende jaren onder meer inzetten op artificiële intelligentie, chemische detectie, tracken van containers en de creatie van technische barrières. Voor elke investering geldt dat beide landen profiteren, want samen staan we sterk.

"Voor internationale drugscriminelen zijn Antwerpen en Rotterdam twee toegangspoorten tot het Europese vasteland. Als twee stipjes naast elkaar op de kaart van Europa. Elke verdachte beweging die in Rotterdam wordt gesignaleerd of nieuwe vorm van verstoptechniek die in Antwerpen wordt ontdekt, kan beide havens vooruithelpen. Uitwisseling van informatie en expertise is het kloppend hart van onze samenwerking. De nieuwe resultaten tonen dat we samen een vuist kunnen maken tegen de internationale drugshandel en haar impact op onze veiligheid, onze economie en onze samenleving. De strijd tegen drugs is een constante prioriteit voor de douane."
Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij, België

“De cijfers laten opnieuw zien hoe enorm het probleem van de drugssmokkel nog steeds is, zowel in België als in Nederland. De gevolgen van deze criminele drugshandel strekken zich veel verder dan alleen de havens. Criminelen worden steeds meedogenlozer en de gevolgen hiervan zijn in beide landen voelbaar, zoals schietpartijen en moorden midden op straat. Het van groot belang dat onze landen schouder aan schouder staan in de aanpak van ondermijning. Daarom gaan de Nederlandse en Belgische Douane in 2023 nog intensiever samenwerken in de strijd tegen drugssmokkel. We moeten samen een vuist maken om de toename aan smokkel en het daarmee gepaard gaande geweld te stoppen.”
Aukje de Vries, staatssecretaris voor Toeslagen en Douane, Nederland