21 okt 2014 15:09

België herdenkt! Officiële herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Nieuwpoort en Ieper, 28 oktober 2014

Op 28 oktober herdenkt België in Nieuwpoort en Ieper de honderdste verjaardag van de slag aan de IJzer en van de eerste slag bij Ieper. De herdenking gebeurt in aanwezigheid van de Koning en de Koningin, de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en tal van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. De officiële herdenkingsplechtigheid wordt opgeluisterd met symbolische artistieke en lyrische voorstellingen en heeft als thema de weigering van de onderwerping, de onderwaterzetting van de IJzervlakte en het eerbetoon aan de Koning Soldaat. België herdenkt!

Eind oktober 1914. Het bevel wordt gegeven om de IJzervlakte onder water te zetten en zo de opmars van de vijand op het Belgische front te stoppen. Zo begint de slag aan de IJzer, en enkele kilometers meer naar het zuiden, de eerste slag bij Ieper. Belgen, Fransen en Engelsen houden vanuit de loopgraven stand tegen de invasie… 
De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van België en van de hele wereld. Tientallen landen voerden strijd op Belgische bodem. Het moedige gedrag van België heeft een mobiliserende uitstraling gehad en het belang van internationale samenwerking bevestigd. Ondanks het feit dat de laatste menselijke getuigen overleden zijn, blijft deze oorlog voortleven in het collectieve geheugen van ons land.

Nationale herdenking

De nationale herdenkingsplechtigheid vindt plaats op dinsdag 28 oktober 2014 om 15 uur, aan het Koning Albert I-Monument in Nieuwpoort. Het onlangs  vernieuwde memoriaal werd opgericht in 1938 om de rol van de koning in de Eerste Wereldoorlog te herdenken, onder meer tijdens de slag aan de IJzer, toen hij besliste bij zijn troepen te blijven om het nationale grondgebied te verdedigen. De plechtigheid wordt bijgewoond door het koningspaar, door vertegenwoordigers van alle machtsniveaus in België en door delegaties van verschillende landen uit de hele wereld.

Koning Filip zal de troepen schouwen en een toespraak houden. Na de vertoning van een film die de Eerste Wereldoorlog oproept en die gerealiseerd werd door het ministerie van Landsverdediging houden de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse minister van Defensie Jean-Yves Le Drian een toespraak. Samen met het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen ze de partnerlanden van België tijdens deze herdenking. De plechtigheid wordt opgeluisterd door artistieke en lyrische voorstellingen. Ze wordt afgesloten met het neerleggen van bloemen door de Koning, een minuut stilte gevolgd door kanonschoten, het Europese volkslied en De Brabançonne.

Om 17.30 uur vindt in Ieper aan de Menenpoort een Last Post-plechtigheid (geblazen laatste groet aan de gesneuvelden) voor de Commonwealthsoldaten plaats, in aanwezigheid van het koningspaar, Belgische en buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers. Eerste minister Charles Michel zal er een toespraak houden en na een minuut stilte en een bezinningsmoment zullen jongeren gedichten van soldaten voorlezen. Na het neerleggen van een bloemenkrans eindigt de plechtigheid met een klaprozenregen en een muzikaal slot.

De plechtigheden in Nieuwpoort en Ieper volgen

Door de kleine omvang van de locaties wordt het publiek niet toegelaten tot de plechtigheden. Ze worden wel op groot scherm uitgezonden op het Kaaiplein in Nieuwpoort-Stad en op de Grote Markt van Ieper. De plechtigheden worden ook uitgezonden door de VRT (Canvas).

In Ieper zijn animaties op de Grote Markt gepland. Daarnaast wordt in de Sint-Maartenskathedraal om 20.30 uur een onuitgegeven muziekwerk van Wim Mertens opgevoerd, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin. Het werk werd speciaal voor de herdenkingsplechtigheden gecomponeerd. Het grote publiek kan gratis aan het concert deelnemen. Tickets moeten vooraf worden afgehaald bij de toerismedienst Ieper, op vertoon van de identiteitskaart. Meer informatie op de website van de toerismedienst Ieper.

Sensibiliseringscampagne

Om heel België te betrekken bij de herdenking, lanceerde de FOD Kanselarij van de Eerste Minister een sensibiliseringscampagne met als motto België herdenkt. Spots zijn te horen en te zien op Belgische radio en televisie, en in metro- en treinstations en luchthavens zijn ook affiches te zien. Meer informatie vindt u op www.be14-18.be.

Vervolg van de nationale herdenking

In Brussel wordt op 11 november 2018 de honderdste verjaardag van de ondertekening van de wapenstilstand herdacht, met als thema het einde van de oorlog, de terugkeer naar de vrede en de heropbouw. Dit laatste evenement wordt een waar volksfeest. Na de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 2014 in Luik en de plechtigheden in Nieuwpoort en Ieper op 28 oktober 2014 sluit deze herdenking het drieluik van nationale plechtigheden af.

Meer info over het programma van de officiële evenementen op de website www.be14-18.be.

Meer informatie:
Algemene directie Externe Communicatie
Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
28-10-2014@premier.fed.be