03 mei 2024 17:51

België neemt deel aan een solidariteitsfonds voor Oekraïne en Moldavië inzake luchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes goedkeurt om de Oekraïense luchtverkeersleiding te ondersteunen. 

Deze wijziging bestaat uit het toekennen van een bedrag van 1.524.236 euro aan skeyes, als bijdrage aan het Europees Solidariteitsfonds dat Eurocontrol heeft opgericht om de Oekraïense en Moldavische luchtverkeersleidingsorganisaties te ondersteunen.

Samen met alle andere Europese landen zorgt België er zo voor dat de luchtvaartactiviteiten in Oekraïne in stand kunnen worden gehouden en snel kunnen worden hervat zodra de situatie dat toelaat.