02 dec 2013 16:01

Belgïe sluit 261 domeinnamen die namaakgoederen te koop aanbieden

De cel Cybersquad van de Belgische Douane sloot 236 .eu domeinnamen en 5 .be domeinnamen die namaakgoederen te koop aanboden. Deze actie verliep in samenwerking met de FOD Economie die zelf 18 dergelijke .eu domeinnamen en 2 .be domeinnamen liet sluiten.

Deze actie vond plaats in het kader van een  internationale operatie "In our sites - Transantlantic III", gecoördineerd door Europol, waarbij  wereldwijd 690 domeinnamen gesloten werden.
De Belgische Douane gaf ook 74 .com domeinnamen door aan de Amerikaanse overheid.

Websites die namaak verkochten, werden geviseerd. De geblokkeerde domeinnamen verkochten voornamelijk namaakartikelen van gekende merkkledij en  namaakgeneesmiddelen.

De Douane en de stichting tegen de namaak wijzen voortdurend op de gevaren van nagemaakte goederen. De handel in namaak brengt onze economie ernstige schade toe en ligt aan de basis van veel jobverlies.
 
Een van de doelstellingen van de Douane en van de FOD Economie bestaat er in de Belgische domeinnamen .be en .eu te zuiveren van alle handel in namaak.  We zien nu reeds het effect want  het aanbod daalt spectaculair.
Nuttige sites met  meer info:  www.namaak.be www.nanac.be.
Mailadres om melding te maken van nagemaakte goederen: ecustoms@minfin.fed.be