14 jun 2021 14:05

België zet grote stap naar circulaire smartphones en laptops

Vandaag ondertekent Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het internationale Circular and Fair ICT-Pact (CFIT). De ondertekenaars zijn landen van over de hele wereld, die de productie van laptops en smartphones willen inschrijven in een keten die circulairder, duurzamer en ethischer is. De initiatiefnemer van het ICT-pact is Nederland met België als medetrekker.

ICT is in ons dagelijks leven, zowel op professioneel als persoonlijk vlak,  onmisbaar geworden. Maar de productie, het gebruik en de verspilling van ICT op wereldschaal bleef niet zonder gevolgen. De sector is verantwoordelijk voor meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot en dit percentage neemt nog toe.

“De ecologische impact van ICT op het klimaat, de natuurlijke hulpbronnen en het milieu is minder bekend maar daarom niet minder reëel. Bovendien is de sector afhankelijk van schaarse en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Wat soms leidt tot schendingen van mensen- en arbeidsrechten”, benadrukt minister khattabi. “Het doel van het pact is een netwerk van kopers te op te zetten die gezamenlijk een aanzienlijke marktvraag creëren naar circulaire en ethische laptops en smartphones. Zo willen we de producenten stimuleren hun productie in die richting te oriënteren en te blijven innoveren. Alleen samen kunnen we de ontwikkeling van duurzame ICT-toestellen versnellen.”

België, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland ondertekenen vandaag het pact. Er zijn ook gesprekken gaande met verschillende landen, zoals bvb. Canada, om zich aan te sluiten.

Duurzame ICT-markt

Het pact heeft tot doel netwerken van inkopers op te zetten in elk deelnemend land of elke deelnemende regio. Deze netwerken zullen internationaal met elkaar worden verbonden om kennis te delen, geharmoniseerde criteria, richtsnoeren en instrumenten uit te werken en met de markt te praten over toekomstige ontwikkelingen.

Federaal beleid

België is al sinds 2000 actief op het vlak van duurzame aankopen. Ondertussen werd er gewerkt aan de internationale samenwerking rond duurzame aankopen, de ontwikkeling van criteria maar evengoed  pilootstudies en monitoring.

Daarnaast wordt binnenkort het Federaal Actieplan Circulaire Economie voorgesteld onder leiding van minister Khattabi en haar collega bevoegd voor economie. Hierin staan onder andere specifieke doelstellingen rond de strijd tegen de zogenaamde geplande veroudering en circulaire aankopen.

Zakia Khattabi: “Hoe belangrijk het ook is om over te schakelen op circulair inkopen, we mogen de arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de ontginning van mineralen en assemblage van IT-apparaten niet vergetenIk heb dit onderwerp dan ook hoog op de politieke agenda gezet en mijn administratie, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, gevraagd te werken aan de ethische aspecten in de waardeketen van IT”, besluit ze.

        

Meer informatie over het Circular and Fair ICT Pact op www.CircularAndFairICTPact.com