01 dec 2023 16:15

Belgisch commando van de operatie AGENOR

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opnemen van het commando van de operatie AGENOR.

Naar aanleiding van talrijke incidenten in de Straat van Hormuz, werd begin 2020 de Europese waarnemingsmissie ‘European Maritime Awareness Strait of Hormuz’ (EMASOH) opgestart, met als doel de vrijheid van navigatie te verzekeren en de situatie in de Perzische Golf te de-escaleren. De maritieme pijler van deze operatie werd AGENOR gedoopt.

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het feit dat België vanaf begin december 2023 tot begin juni 2024 het commando van AGENOR opneemt, waarbij België de commandant en een deel van de staf zal leveren.