29 jan 2021 17:27

Belgisch mandaat in de VN Veiligheidsraad (2019-2020)

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès nota van het verslag over het Belgische mandaat in de VN Veiligheidsraad (2019-2020). 

België zetelde als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad van januari 2019 tot december 2020, voor de zesde keer. Ons land heeft deze rol zeer actief ingevuld, met tussenkomsten tijdens elk vergadering van de VN-Veiligheidsraad en actieve deelname aan de onderhandelingen over resoluties en andere tekstproducten van de Raad.

Hoogtepunt van het Belgische mandaat was het voorzitterschap van de Veiligheidsaad in februari 2020. Bij deze gelegenheid heeft België de Raad bijeengebracht rond de thema's 'kinderen en gewapend conflicten', één van de gekozen prioriteiten voor ons mandaat, alsook de transitionele justitie. Prioritair werd ook aandacht gegeven aan andere specifieke taken. Zo trad België op als co-penhouder met Duitsland en Koeweit in 2019, en enkel met Duitsland in 2020, voor de humanitaire situatie in Syrië, incluis de regelmatige hernieuwing door de VNVR van de cross-border resolutie Syrië.