22 mrt 2021 08:00

Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en FOD Mobiliteit gaan samenwerken

Brussel, 22 maart 2021 – Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee willen beide organisaties expertise die nuttig is voor hun activiteiten in het kader van de internationale samenwerking bundelen en uitwisselen.

Haven van Cotonou

De FOD Mobiliteit is het referentiepunt in België voor advies, informatie en dienstverlening inzake mobiliteit en vervoer, zowel op de weg, via het spoor, op het water als in de lucht. Vanuit Enabel kwam het voorstel om samen te werken rond een aantal projecten op het vlak van maritiem transport.

Algemeen directeur van Enabel Jean Van Wetter ziet alleen maar voordelen. “Enabel heeft al tientallen partnerschappen gesloten met Belgische overheidsdiensten. De expertise van de FOD Mobiliteit is bijzonder en Enabel zal die inzetten ter versterking van overheidsinstellingen in de partnerlanden in uiteenlopende gebieden, zoals stadsontwikkeling, milieuzorg, veiligheid en goed bestuur.”

Emmanuelle Vandamme, Voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit: "De wereld staat voor tal van uitdagingen die een gemeenschappelijke aanpak vereisen. Samenwerking is dus beslist een meerwaarde voor beide partijen. Onze FOD kan niet alleen haar expertise delen met de ontwikkelingslanden, maar kan ook profiteren van de steun van Enabel op internationaal niveau, meer bepaald in Afrika.”

Het partnerschap zal meteen worden ingezet om samen te werken in het West-Afrikaanse land Benin. De haven van Cotonou is een van de grootste havens van West-Afrika. Enabel werkt er met het Beninse ministerie van Infrastructuur en Transport mee aan de modernisering van de haven zodat ze competitiever en performanter wordt. Het is de bedoeling om de concurrentiepositie van de haven te verbeteren door investeringen te faciliteren en de verschillende havenactoren te ondersteunen in hun werking, met aandacht voor het milieu.

"De haven van Cotonou is echt de economische long van Benin. Voor de ontwikkeling ervan is het belangrijk dat wij een beroep kunnen doen op gespecialiseerde steun. Zo wordt onze maritieme administratie versterkt, die de bepalingen van heel wat internationale scheepvaartverdragen moet uitvoeren", zo benadrukt Urbain Tchiakpe, adjunct-secretaris-generaal van het Beninse Ministerie van Infrastructuur en Vervoer. 

Benin ligt aan de Golf van Guinee, waar momenteel veel gevallen van piraterij zijn. Het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit gaat zijn kennis van maritieme beveiliging delen om zo de situatie te verbeteren.

Enabel heeft al tientallen partnerschappen gesloten met Belgische overheidsdiensten. De expertise van de FOD Mobiliteit is bijzonder en Enabel zal die inzetten ter versterking van overheidsinstellingen in de partnerlanden in uiteenlopende gebieden, zoals stadsontwikkeling, milieuzorg, veiligheid en goed bestuur.
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Algemeen Directeur van Enabel