03 mrt 2021 17:01

Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel opent kantoor in Jordanië

Enabel ondertekende gisteren het officiële akkoord met Jordanië om activiteiten op te starten in het land. Die activiteiten maken deel uit van een regionaal programma van de Europese Unie, dat in vier landen in de regio de weerbaarheid van zowel Syrische vluchtelingen als de gastgemeenschappen wil versterken.

Signature à Amman

“Ik ben heel blij met het engagement van Enabel om Syrische vluchtelingen perspectief te geven en hun positie in de samenleving te versterken", stelt Meryame Kitir, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. "De Syrische crisis duurt al veel te lang. Mensen mogen niet afhankelijk blijven van humanitaire hulp alleen. Op deze manier wordt ingezet op het versterken van deze mensen.”

Jordanië draagt al jaren de gevolgen van het Syrische conflict: het is een van de landen in de regio dat de meeste vluchtelingen opvangt. Dat weegt onder meer op het onderwijssysteem en andere openbare diensten. Veel vluchtelingen zijn ongeschoold en vinden geen werk, en hun integratie verloopt moeilijk. In samenwerking met kleine en middelgrote ondernemingen krijgen vluchtelingen en kansarme jongeren specifieke beroepsopleiding aangeboden, die beantwoordt aan de behoeften van de lokale arbeidsmarkt. Op die manier vergroot de kans dat ze nadien werk vinden.

“We zijn bijzonder verheugd over dit nieuwe partnerschap,” zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel vanuit Amman. “We hebben gelijkaardige projecten opgezet in Oeganda en Palestina en het is die succesformule die ook hier zal worden gebruikt. In Oeganda hebben we al 12.000 mensen op die manier opgeleid, en 65% van hen vond nadien een baan. We kregen ook veel positieve berichten over betere integratie en uitwisseling tussen vluchtelingen en de gastgemeenschappen omdat de onderlinge spanningen worden weggenomen. We hebben er het volste vertrouwen in dat dit ook hier een positieve dynamiek zal creëren.”

Concreet zal Enabel, met Europese financiering en in samenwerking met lokale instituten en ngo’s, 2000 Syrische vluchtelingen en kansarme Jordaanse jongeren opleiden, voornamelijk in het noorden van het land (Irbid, Marfaq en Amman), onder meer in het vluchtelingenkamp van Zaatari.

De nadruk ligt op werkplekleren, waarbij de vluchtelingen en de jongeren echte praktijkervaring opdoen in de werkplaats, in de ondernemingen. Deze manier van werken creëert een samenwerkingsverband tussen de opleidingsinstellingen en het bedrijfsleven. De kwaliteit en de relevantie van de opleiding gaan omhoog, en anderzijds wordt de kansen om een baan te vinden na de opleiding groter. De opleidingen zijn bestemd voor arbeidskrachten in de bouwsector, het toerisme, de machinebouw, elektriciteit en het bakkerswezen.

Enabel wil duizend vluchtelingen en duizend Jordaanse jongeren opleiden, de meesten tussen 15 en 35 jaar oud, van wie 70% vrouwen.

Het project voorziet ook in de opleiding van de deelnemende ondernemingen, zodat ze hun werknemers klaarstomen om de jongeren in de beste omstandigheden te begeleiden.

Deze actie van het Belgisch ontwikkelingsagentschap is een onderdeel van een driejarig regionaal Europees ondersteuningsprogramma dat wordt gelanceerd in Jordanië, Libanon, Irak en Turkije en dat samen met nog vier andere Europese ontwikkelingsagentschappen wordt uitgevoerd. Door de Europese expertise te bundelen wil de EU een antwoord bieden op de aanhoudende crisis in de regio.

“Het samenwerkingsakkoord dat we vandaag tekenen betekent dat we de activiteiten nu kunnen opstarten, maar geeft ons ook een institutioneel Jordaans kader om andere projecten voor niet-Belgische donoren uit te voeren in de toekomst”, besluit Van Wetter.

Het samenwerkingsakkoord dat we vandaag tekenen betekent dat we de activiteiten nu kunnen opstarten, maar geeft ons ook een institutioneel Jordaans kader om andere projecten voor niet-Belgische donoren uit te voeren in de toekomst
Jean Van Wetter
Algemeen Directeur van Enabel