31 aug 2018 17:57

Belgisch ontwikkelingsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

Het voorontwerp beoogt de volledige opheffing en vervanging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Met dit voorontwerp wil het Belgische ontwikkelingsbeleid aansluiting vinden met het nieuwe internationale ontwikkelingsparadigma dat de voorbije jaren is ontstaan. 

Het voorontwerp bepaalt de doelstellingen van het Belgische ontwikkelingsbeleid en legt de strategieën en de organisatieprincipes vast om die doelstellingen te bereiken. Het beschrijft tevens de verschillende partnerschappen die het Belgische ontwikkelingsbeleid aangaat.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.