20 jul 2006 17:00

Belgisch technische coöperatie

Derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgisch Technische Coöperatie

Derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgisch Technische Coöperatie

De ministerraad keurde het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgisch Technische Coöperatie nv van publiek recht met sociaal winstoogmerk goed. Het contract is een voorstel van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker. Het derde beheerscontract staat in het teken van de optimale harmonisering van de internationale hulp zoals de Verklaring van Parijs die voorschrijft. Daartoe moet de Belgische ontwikkelingssamenwerking de toe-eigening van het ownership door het partnerland in de verschillende fasen van de hulpcyclus actief bevorderen. Om dubbel werk en fasen die geen toegevoegde waarde creëren volledig te vermijden, worden de taken van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en BTC duidelijk afgebakend. De Directie-generaal ontwikkelingssamenwerking moet zich specialiseren in de taken die betrekking hebben op de voorbereiding van het beleid en op de strategische analyses. BTC moet een technische expertise aanbrengen en de prestaties binnen dit kader voorbereiden en uitvoeren. Het derde beheerscontract legt de nadruk op de verbintenissen tussen de Belgische Staat en BTC tegenover het partnerland. Het houdt rekening met de evolutie van de ontwikkelingssamenwerking, actualiseert de hulpcyclus en preciseert en vervolledigt de controlemechanismen. Het versterkt ook de duurzaamheid van BTC door middel van een financiering die in verhouding staat tot de budgettaire realiteit en de beperkingen op het terrein. Het beheerscontract draagt ook bij tot de snellere realisatie van de projecten, een betere kwaliteit van de resultaten en een hogere doeltreffendheid van de hulp. Het beheerscontract is afgesloten voor vijf jaar. Het kan elk jaar opnieuw worden geëvalueerd en aangepast aan de wijzigende omstandigheden van de ontwikkelingssamenwerking.