10 nov 2022 17:10

Belgisch uitgifteprogramma voor eind 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Het Federaal Agentschap van de Schuld besliste om de OLO-aanbesteding van 21 november 2022 te schrappen, en om dit jaar tevens geen Euro Medium Term Notes (EMTN) of Schuldscheine meer uit te geven. Het Agentschap heeft zijn uitgifteprogramma voor 2022 immers voltooid, en daarenboven evolueert het netto te financieren saldo zoals verwacht. De mogelijkheid van een Optional Reverse Inquiry-aanbesteding op 16 december 2022 blijft evenwel behouden. Ten slotte is een uitgifte van 5- en 10-jarige Staatsbons gepland voor 4 december 2022.