19 jan 2024 17:16

Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akte van een nota over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie in 2024.

België zal in 2024 het voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie bekleden. Bij die gelegenheid zal het Belgische voorzitterschap de projecten opgenomen in het jaarplan 2024 begeleiden en zich inschrijven in het werkprogramma 2021-2024.

België identificeert een gemeenschappelijke leidraad voor zijn initiatieven: het versterken van de band met de Europese Unie.

België legt ook de prioriteiten vast die de acties van de Benelux Unie zullen sturen. Het gaat om de versterking van de interne markt, duurzaamheid en veiligheid. Voor deze prioriteiten wil het Belgische voorzitterschap projecten uitvoeren die leiden tot tastbare resultaten voor de burgers en de bedrijven.