20 jan 2023 09:16

Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad gaat akkoord met een overdracht van kredieten uit de interdepartementale provisie voor het dekken van de uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Ingevolge de beslissing van de ministerraad van 18 oktober 2022 werd er bij de FOD BOSA een interdepartementale provisie gecreëerd om de uitgaven van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het eerste semester van 2024 te dekken. Om de kosten in 2023 te dekken, wenst de FOD BOSA een eerste verdeling vanuit deze provisie naar zijn kredieten aan te vragen.

Het betreft een overdracht van 1 586 957 euro in vastlegging en van 1 304 357 euro in vereffening uit de interdepartementale provisie voor het dekken van de uitgaven van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD BOSA, bestemd voor het dekken van de personeelskosten en voor de organisatie van evenementen.