24 mrt 2023 18:09

Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de overdracht van kredieten uit de interdepartementale provisie voor uitgaven in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap naar de FOD Financiën.

In 2022 werd een interdepartementale provisie aangelegd binnen de FOD BOSA om de uitgaven van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024 te dekken. Om de uitgaven in 2023 te dekken, vraagt de FOD Financiën een eerste overheveling van deze provisie naar zijn kredieten.

Het gaat om een overdracht van 1.941.000 euro voor personeel, werkingskosten en evenementen.