27 jan 2023 16:30

Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met een overdracht van kredieten uit de interdepartementale provisie voor het dekken van de uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD Sociale Zekerheid.

Bij de FOD BOSA werd een interdepartementale provisie gecreëerd om de uitgaven van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het eerste semester van 2024 te dekken. Om begin 2023 over de nodige kredieten te beschikken om de loonkosten van het reeds aangeworven EU24-personeel te financieren en om de nodige werkzaamheden in het kader van EU24 te kunnen aanvatten, wenst de FOD Sociale Zekerheid een eerste verdeling vanuit deze provisie naar zijn kredieten aan te vragen ten bedrage van 326 648 euro.