01 dec 2006 16:00

Belgische ambassade in Tokio

Gunning van de verkoopsopdracht voor de verkoop van de Belgische ambassade in Tokio

Gunning van de verkoopsopdracht voor de verkoop van de Belgische ambassade in Tokio

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de verkoopsopdracht voor het terrein in Tokio 102-0084/5, Nibancho-Chiyoda-Ku te gunnen, op voorwaarde dat de koper een nieuwe huisvesting bouwt en terug verkoopt aan de Belgische staat voor zijn vertegenwoordiging in Tokio. Het is de bedoeling om een nieuw gebouw te verwerven voor de diplomatieke vertegenwoordiging van België in Tokio (kanselarij, residentie, woningen). De aankoop wordt gefinancierd door de verkoop van het terrein van de huidige ambassade, dat eigendom is van de Belgische Staat. De gunningscriteria houden rekening met : - de opbrengst van de verkoop van het terrein, - de waarde van het gebouw, - de voorgestelde uitvoeringstermijn, - de capaciteit van het project om rekening te houden met de eigenheid van België, - het voorstel van tijdelijke kanselarij, residentie en woningen, - de operationele kost van het gebouw.