15 dec 2021 11:36

Belgische autoriteiten nemen 87.241 tabletten en 99.549 ampullen in beslag in actie tegen namaakgeneesmiddelen en doping

Van 1 april tot 15 oktober 2021 namen de Douane, het FAGG, de geïntegreerd Politie en het FAVV deel aan de door Europol gecoördineerde operatie SHIELD II, gericht tegen doping en nagemaakte of verkeerd gebruikte geneesmiddelen.

In België werden in het kader van de actie in totaal 87.241 tabletten/capsules, 99.549 ampullen, 24 injectiespuiten en 46 kg aan hormonen, geneesmiddelen en voedingsmiddelen in beslag genomen.

Een groot deel van de in beslag genomen goederen werd aangetroffen in postpakketten en in relatief kleine hoeveelheden. De douanevaststellingen vonden plaats in Zaventem en Bierset (luchthaven Luik).

Dit toont aan hoe gevaarlijke producten relatief eenvoudig besteld en aan huis geleverd kunnen worden.

Om het fenomeen efficiënt te bestrijden is samenwerking op het terrein en kennisdeling tussen de verschillende Belgische actoren van groot belang.

Het resultaat van de actie is in grote mate te danken aan de samenwerking tussen de douane, die instaat voor de controleselectie van verdachte zendingen op basis van een risico-analyse en het FAGG. Dit toont de effectiviteit van de risicoanalyse aan.

Het Pharma & Food Crime Platform (PFCP) besliste tot deelname. Het PFCP is een samenwerkingsverband waarin alle actoren die bevoegd zijn voor de bestrijding van voedsel- en geneesmiddelen criminaliteit vertegenwoordigd zijn. Douane, het FAGG, de geïntegreerd Politie en het FAVV droegen allen bij in de actie SHIELD II en er werden ook meer middelen ingezet dan tijdens de vorige actie.