20 apr 2007 17:00

Belgische basis op Antarctica

Investeringsuitgaven voor het poolstation Princess Elisabeth

Investeringsuitgaven voor het poolstation Princess Elisabeth

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen om de kredieten vrij te geven voor de investeringsuitgaven voor het poolstation Princess Elisabeth. Het gaat om kredieten ingeschreven op activiteit 2 - Belgische basis op Antarctica van programma 1 van POD Wetenschapsbeleid binnen het systeem van vrijgave per trimestriële schijven, voorzien voor het federaal programma van openbare investeringen 2007. De International Polar Foundation IPF coördineert de montageoperaties van het poolstation Princess Elisabeth. De premontage van het station zal in de loop van september 2007 plaatsvinden in Brussel. Daarna wordt het naar Antarctica verscheept en er vanaf november 2007 opgebouwd. Dankzij de investering draagt België op een actieve en gecoördineerde wijze bij tot de opbouw van de nieuwe wetenschappelijke basis op Antarctica in functie van de planning van de IPF.