08 nov 2019 20:28

Belgische belangen mogelijk beïnvloed door de inplanting van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister belast met Noordzee Philippe De Backer akkoord met de invoering van een actiestrategie, rekening houdend met de plannen voor de bouw van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke.

Het dossier gaat over de mogelijke bedreiging van een aantal Belgische belangen door de plannen van de Franse overheid om dit windmolenpark te bouwen. De plannen kunnen dan ook mogelijk onder meer het recht op onschuldige doorvaart tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk belemmeren.

De ministerraad verzoekt de minister belast met Noordzee en de minister van Buitenlandse Zaken om de politieke en technische contacten met de Franse autoriteiten voort te zetten om via onderhandelingen een oplossing te vinden voor de mogelijke belemmering van dit recht op doorvaart, en om daarvoor een juridisch adviseur aan te wijzen.