21 sep 2007 12:00

Belgische belangen in SUEZ-GdF

Maatregelen om de Belgische belangen in de fusiegroep SUEZ-GdF te vrijwaren

Maatregelen om de Belgische belangen in de fusiegroep SUEZ-GdF te vrijwaren

De ministerraad besliste minister van Energie Marc Verwilghen op te dragen om reglementaire teksten uit te werken die de golden share van de Belgische regering in de fusiegroep SUEZ-Gaz de France vrijwaren. De minister van Energie zal ook de bevoegde instanties bij de Europese Commissie contacteren om de toestemming voor de golden share te bekomen. De golden share heeft als doel de belangen van de Belgische staat in de fusiegroep SUEZ-GdF, die voor 35 % in handen is van de Franse overheid, te verdedigen. Na de fusie van de energiebedrijven Suez en GdF was het nodig de bestaande afspraken te herbevestigen. De fusie heeft immers een grote impact op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt in België. De aanvoer, het transport, de stockage, de distributie en de levering van gas en de productie, de transmissie, de distributie en de levering van elektriciteit kunnen erdoor wijzigen. De golden share zal dus vooral de bevoorrading in België verzekeren en de vrijmaking van de energiemarkt waarborgen. Golden shares zijn een uitzondering op het vrije verkeer van kapitalen en de vrijheid van vestiging. Daarom wordt ook de toestemming van de Europese Commissie gevraagd. De ministerraad nam ook kennis van de brief van de Algemene Directie Mededinging inzake de prijsstijgingen in de gassector. De ministerraad dringt erop aan het onderzoek van de Raad te bespoedigen en ook de price squeeze te onderzoeken, zodat hij indien nodig maatregelen kan nemen. De ministerraad gaf ook opdracht aan de minister van Energie om te onderzoeken hoe men de bevoegdheden van de CREG kan versterken, zodat ze proactief kan optreden. Hij droeg hem ook op de verschillende prijsmaatregelen, zoals voorgesteld in de studie van de CREG, te toetsen met de Europese Commissie.