26 mei 2023 16:48

Belgische bijdrage aan het African Development Fund

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de deelname van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het “African Development Fund” (ADF16).

Het African Development Fund (ADF) is een onderdeel van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de middelen ervan moeten elke drie jaar worden aangevuld. Het bestrijdt armoede door de economische groei en de sociale vooruitgang in de minst ontwikkelde landen van Afrika te stimuleren. Het ADF kent giften en leningen toe aan uiterst voordelige voorwaarden. Er zijn momenteel 32 landen die aan het fonds bijdragen.

De Belgische bijdrage voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 bedraagt 83,94 miljoen euro.

Het thema van ADF-16 “Fostering a Climate-Smart, Resilient, Inclusive, and Integrated Africa” is gebouwd rond twee pijlers:

  • duurzame, klimaatbestendige en kwalitatief hoogwaardige infrastructuur
  • goed bestuur, capaciteitsopbouw en duurzaam schuldenbeheer