25 nov 2022 18:00

Belgische bijdrage aan het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Frank Vandenbroucke akkoord met de deelname van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds (ADF).

Het ADF werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en 15 niet-Afrikaanse landen waaronder België. Het ADF bestrijdt armoede door de economische groei en de sociale vooruitgang in de minst ontwikkelde landen van Afrika, momenteel 37 landen, te stimuleren. In het kader van die strategie kent het ADF giften en leningen toe aan uiterst voordelige voorwaarden. Er zijn momenteel 32 landen die aan het fonds bijdragen.

Het ADF wordt om de drie jaar door de donoren opnieuw samengesteld. Sinds de oprichting van het ADF nam België deel aan elke wedersamenstelling van de middelen. De zestiende wedersamenstelling, waaraan België terug zal deelnemen, bestrijkt de periode 2023-2025. In dit kader werd beslist om de Belgische bijdrage met 12,08% te verhogen. Dit vertaalt zich in een totale bijdrage van 83.940.000 euro die over de tijdspanne van drie jaar zal betaald worden.