06 dec 2019 15:05

Belgische bijdrage aan operaties in Afrika in 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de Belgische bijdrage aan de operaties in Afrika in 2020 in het kader van de steun aan de Ecoles Nationales à Vocation Régionale, de steun voor de opbouw van de maritieme capaciteit en de bilaterale samenwerking.

Defensie is de afgelopen jaren betrokken geweest bij diverse engagementen, met als doel bij te dragen aan de stabiliteit van bepaalde regio's in Afrika. Defensie wil ook in 2020 militairen inzetten in Afrika in het kader van:

  • de ondersteuning aan de Ecoles Nationales à Vocation Régionale (ENVR), nationale thematische scholen met een regionale werking waar opleidingen over veiligheid gegeven worden
  • de Maritime Capacity Building, een programma ter versterking van de maritieme capaciteiten in West- en Noord-Afrika om de veiligheid op zee te verbeteren
  • een bilateraal kader in Noord-Afrika, West-Afrika, de Sahel en in Centraal-Afrika

De ministerraad geeft meer bepaald groen licht voor de punctuele inzet van militairen in de volgende landen: Benin, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Congo-Brazzaville, Tunesië, Algerije, Democratische Republiek Congo en Zambia.