27 apr 2007 17:00

Belgische companie in Kosovo

Verlenging met 4 maand van de inzet van een manoeuvre companie van 177 militairen in Kosovo

Verlenging met 4 maand van de inzet van een manoeuvre companie van 177 militairen in Kosovo

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de minister van landsverdediging André Flahaut om de inzet van een manoeuvre companie van 177 militairen in Kosovo voor vier maand te verlengen tot november 2007. De manoeuvre companie en haar logistiek detachement zal deelnemen aan een Frans bataljon binnen de Multinational task force north.