13 mrt 2020 19:36

Belgische deelname aan de civiele missie van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin akkoord met de Belgische deelname aan de nieuwe civiele missie van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in de Centraal-Afrikaanse Republiek in het kader van civiel crisisbeheer.

De EU is aanwezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) sinds 2016 met een militaire trainingsmissie die strategisch advies geeft aan de Centraal-Afrikaanse regering en de militaire en veiligheidsautoriteiten. Deze missie zorgt ook voor de opleiding van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten en ondersteunt de interactie met de interne veiligheidsdiensten (FSI). Het was moeilijk om deze laatste pijler, de interoperabiliteitspijler, van voldoende adviseurs te voorzien. Een militaire GVDB-missie heeft namelijk een eigen organisatie en specifieke structuren. Daarom werd de optie van een aparte civiele GVDB-missie onderzocht.

De FSI zijn op dit moment niet op het hele grondgebied aanwezig, en dus niet in staat om het staatsgezag te ondersteunen of te vertegenwoordigen. Er is een tekort aan middelen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken functioneert slechts gedeeltelijk. In een gefaseerde en modulaire benadering zal de EU advisory mission in CAR (EUAM CAR) het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de CAR FSI op strategisch niveau adviseren. De bedoeling is dat deze in de toekomst een coherente, op regels gebaseerde en geresponsabiliseerde veiligheidsvoorziener zouden worden. Zo kan de veiligheid en stabiliteit in het hele land kan hersteld worden, met ruimte voor economisch herstel.

De EUAM CAR zal ook tot de bredere menselijke veiligheid bijdragen. Zo zal deze in de uitvoering van het mandaat aandacht besteden aan gendergelijkheid, mensenrechten en het internationaal humanitair recht. Op die manier moet het staatsgezag over het hele grondgebied hersteld worden, overeenkomstig internationale normen en standaarden. De initiële duur van het missiemandaat is twee jaar, met een interim strategic review na de presidents- en parlementsverkiezingen, eind 2020 voorzien. De nadruk ligt op een graduele opbouw van de missie, rekening houdend met evoluties op politieke en veiligheidsvlak.