15 mrt 2024 17:22

Belgische deelname aan de operatie "Eunavfor Aspides"

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de Belgische bijdrage aan de operatie "Eunavfor Aspides" van de Europese Unie.

De maritieme veiligheid in de Rode Zee is de afgelopen maanden significant verslechterd ten gevolge van de aanvallen door de Houthi’s op schepen in transit. De vrijheid van navigatie in internationale wateren is hierdoor ernstig belemmerd, resulterend in een verdere destabilisatie van de regio en een verstoring van de wereldwijde handel.

In reactie op de Houthi-aanvallen zette de EU een operatie op om de vrijheid van navigatie te herstellen. De operatie, die de naam  "Eunavfor Aspides" draagt, ging van start op 19 februari 2024. De operatie is defensief van aard en beoogt een de-escalerend effect zonder in te boeten op geloofwaardigheid en robuustheid.

België heeft de intentie bij te dragen aan deze operatie. In dit kader verleent de ministerraad toestemming voor de operationele inzet van één fregat met een 175-tal bemanningsleden voor een periode van een zestal weken. Daarnaast worden eveneens diverse bijkomende stafleden ingezet.