19 jun 2015 15:33

Belgische deelname aan het EPS-SG-programma van Eumetsat

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs akkoord met de deelname van België aan het verplichte EPS-SG-programma van Eumetsat.

Eumetsat is een intergouvernementele organisatie met als zetel Darmstadt in Duitsland. De belangrijkste doelstelling van de instelling is het onderhoud en de exploitatie van Europese meteorologische satellietsystemen. 

België heeft het Eumetsat-verdrag bekrachtigd door de wet van 2 september 1985. De Belgische vertegenwoordiging bij de Eumetsat Council wordt verzorgd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de POD Wetenschapsbeleid. Binnen Eumetsat is er een behoefte om de huidige generatie polaire aardobservatiesatellieten van het EPS-programma (Eumetsat Polar System) op te laten volgen door een nieuwe generatie. Deze nieuwe generatie heet EPS-SG (Eumetsat Polar System - Second Generation).

De globale kost van het EPS-SG-programma wordt geschat op 92 miljoen euro, gespreid over de periode 2015-2044, uitgaande van een procentuele bijdrage van 2,6326 % (waarde voor 2015). Dit percentage wordt elke drie jaar aangepast pro rata het BNP van de lidstaten. Deze globale kost dekt de ontwikkeling, de bouw en de lancering van de satellieten en de operaties nadien, volgens de ESA-Eumetsat-akkoorden.

In bijlage vindt u het persbericht van staatssecretaris Elke Sleurs.