13 jun 2024 17:30

Belgische douane nam 6.297 kg cocaïne in beslag tijdens Europese UNDA-actie.

De Belgische douane nam deel aan de Europese controleactie (UNDA) die van 8 tot 12 april 2024 werd georganiseerd. "Unda" is Latijn voor "golf" – de naam symboliseert de overvloed aan cocaïne die Europa binnenstroomt via maritiem verkeer. Met de strijd tegen de drugshandel als prioriteit, steunde het Belgisch Voorzitterschap deze Europese controleactie georganiseerd door de Duitse douane. De actie droeg ook bij aan het EU-stappenplan met prioritaire maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en drugshandel.

Tijdens deze actie werden in Antwerpen drie belangrijke inbeslagnames gedaan. Er werd 17,68 kg cocaïne uit Panama ontdekt die volgens de rip off-methode vervoerd werd. Na een onderzoek werd in een entrepot 5.922 kg cocaïne afkomstig uit Sierra Leone teruggevonden en tot slot werd er ook 347 kg cocaïne uit Ecuador ontdekt die via de rip off-methode vervoerd werd.

Bij de actie, bekend onder de naam UNDA, waren 17 Europese landen betrokken. In totaal werd 11,5 ton cocaïne in beslag genomen tijdens de verschillende fasen van de controleactie. De focus van de controles lag op goederen uit Zuid-Amerika en Afrika.

De EU-douaneautoriteiten hadden de gelegenheid om hun respectievelijke regionale ervaringen te presenteren om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot drugssmokkel in de Europese Unie. Het doel van deze controleactie was om een belangrijke bijdrage te leveren aan de effectiviteit van de strijd tegen drugssmokkel in Europa in de toekomst en daarmee aan de aanhoudende bestrijding van de activiteiten van georganiseerde criminele groepen en hun structuren.

De operatie was geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van onze douane, maar met een versterkte gegevensuitwisseling met de andere deelnemers aan de operatie, het opstellen van verslagen en het uitwisselen van best practices.