25 jun 2015 10:42

Belgische douane sluit akkoord met een Chinese investeringsmaatschappij en de havenautoriteiten Zeebrugge.

De Belgische douane ondertekende op 24 juni te Peking een intentieverklaring met de havenautoriteiten van Zeebrugge en de Chinese investeringsmaatschappij Xuanshu International. Deze maatschappij heeft de ambitie om van Zeebrugge een belangrijke Europese toegangspoort te maken voor Chinese goederen.

De ondertekening van het project dat “China Gateway – Zeebrugge Trade Zone” noemt, gebeurde in marge van het officiële bezoek aan China door ons koningspaar en de economische missie die er aan gekoppeld is. De Belgische douane, vertegenwoordigd door de Administrateur-generaal, Noël Colpin, neemt deel aan deze missie.

Minister Van Overtveldt reageert enthousiast: “Dit project is veelbelovend in vele opzichten, niet in het minst voor de groei van de Haven van Zeebrugge en de werkgelegenheid in de haven.”

De Belgische douane engageerde zich om haar rol als facilitator optimaal in te vullen. In de verklaring verbindt de douane zich ertoe om innovatieve procedures en douanesystemen te implementeren binnen uiteraard het wettelijke kader. Een aantal procedures en werkafspraken zijn trouwens in de intentieverklaring reeds vooraf vastgelegd.