21 apr 2017 13:35

Belgische douane zet in op vereenvoudigingen

Op 1 april 2017 werd de “borgakte-plus” ingevoerd. Een vereenvoudiging waardoor het voortaan in België mogelijk is voor douanevertegenwoordigers om op te treden onder het statuut van directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten.


Een douanevertegenwoordiger kon reeds een douaneaangifte indienen in naam en voor rekening van zijn klant. Maar als hij uitstel van betaling wilde voor de verschuldigde belastingen en daarvoor een borgverbintenis wilde aanbieden kon dat enkel met een doorlopende zekerheid op naam van de klant (de vertegenwoordigde). Dankzij de “borgakte-plus” kan deze doorlopende zekerheid op naam van de douanevertegenwoordiger gezet worden.

Het statuut van directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten zorgt voor een belangrijke doorbraak in de sector van de douanevertegenwoordiging, waardoor ze op gelijk niveau kunnen handelen als in onze buurlanden. Zij zullen blijven fungeren als eerste contactpunt voor de douane en blijven instaan voor een professionele dienstverlening maar hebben hierdoor de mogelijkheid om hun aansprakelijkheid te beperken tot hun eigen handelen, want de schulden die ontstaan na het afsluiten van het proces-verbaal van verificatie, bij een controle a posteriori, kunnen niet verhaald worden op de “borgakte-plus”. Ook dit vormt een belangrijk element in het vestigingsklimaat voor douaneactiviteiten in onze havens en luchthavens.

Zowel de Belgische douane als de sector van douanevertegenwoordigers zijn tevreden over deze realisatie, die er gekomen is na gezamenlijk overleg binnen het Nationaal Forum, het overlegplatform van de douane en de private sector.

Minister van financiën Johan Van Overtveldt : “De douane speelt een belangrijke rol bij het uitbouwen van een gunstig ondernemingsklimaat. Zowel de overheid als de ondernemingen houden continu de vinger aan de pols om douaneprocessen te vereenvoudigen en de goederenstromen efficiënter te laten verlopen. De creatie van de borgakte-plus is een uitstekend voorbeeld om op die manier het concurrentievermogen van onze havens te verbeteren.”

Wil u meer informatie over de “borgakte-plus”? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van Douane en Accijnzen!