29 mrt 2017 18:29

Belgische en Luxemburgse douane tekenen akkoord voor gebruik vrachtwagenscanner

De Belgische en de Luxemburgse ministers van Financiën tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst die het gebruik van een Luxemburgse vrachtwagenscanner op Belgisch grondgebied regelt. Hierdoor kunnen de Belgische douanediensten bij wegcontroles in Wallonië voortaan ook beroep doen op de hoogtechnologische mobiele vrachtwagenscanner van de Luxemburgse douane.

Qua scanapparatuur beschikt de Belgische douane over drie vaste scantunnels, vier vaste bagagescanners, drie scanvans, twee backscatters en drie mobiele containerscanners (twee in Vlaanderen en één in Wallonië) die op strategische locaties over heel het grondgebied worden ingezet. De douane zet deze scanners in voor controles van vrachtverkeer op verscheidene locaties:
• Openbare wegen (parkings); in het kader van nationale en internationale acties met de motorbrigades en politiediensten
• Grensinspectieposten- als back up voor de vaste scanners tijdens pannes, onderhouden upgrades
• Containerterminals  


Om in het grensgebied voldoende en vooral efficiënte controles te kunnen uitvoeren volstaat één mobiele vrachtwagenscanner in Wallonië echter niet. Bovendien speelt de douane een belangrijke rol in de strijd tegen het terrorisme en kampt zij met de algemene beperking van financiële en menselijke middelen. Dit alles heeft geleid tot een verregaande grensoverschrijdende samenwerking op douanevlak en een gemeenschappelijke aanwending van dure scanapparatuur. Het gebruik van de Luxemburgse scanner op Belgische grondgebied is hier het perfecte voorbeeld van.


Met behulp van al deze soorten scanapparatuur kon de Belgische douane in 2015 een bedrag van 18,7 miljoen euro en in 2016 een bedrag van 8,5 miljoen euro aan ontdoken rechten (douane- en accijnsrechten, btw, etc.) vaststellen. Daarenboven werden er in 2015 en 2016 grote hoeveelheden drugs (2015: 23,6 ton en in 2016: 31,4 ton), sigaretten (2015: 274,3 miljoen stuks en in 2016: 97,3 miljoen stuks) en namaak in beslag genomen, gekende financieringsbronnen voor criminele en terroristische organisaties. Hier komen dan ook nog het afschrikkingseffect en de niet onmiddellijk in geld te waarderen aspecten veiligheid en gezondheid bovenop.

Tenslotte kan men door de inzet van dit hoogtechnologisch toestel, bediend door gespecialiseerde douaneambtenaren, de efficiëntie van al deze controles aanzienlijk verhogen zonder oponthoud voor de economische operatoren!