11 dec 2014 16:21

Belgische financiering van het Green Climate Fund

De ministerraad hecht, op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en naar aanleiding van zijn aankondiging  om een bijdrage van 50 miljoen euro te verlenen aan het Green Climate Fund (GCF), zijn goedkeuring aan de toekenning van een schijf van 10 miljoen euro aan het GCF in 2015.

De andere schijf van 40 miljoen euro zal worden toegekend via de begroting Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2014. In concreto betreft het hier een interne herallocatie van niet aangewende middelen op basis van een parlementaire procedure die reeds op 10 december werd gestemd door de Commissie Financiën en Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Ter herinnering: in het kader van de mondiale Klimaatconferentie die tot 12 december in Lima plaatsvindt wordt van de ontwikkelde landen verwacht een bijdrage te leveren tot het Green Climate Fund (GCF). Dit GCF vormt een belangrijk instrument bij de aanpak van klimaatverandering in landen in ontwikkeling.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal tijdens de komende jaren de nadruk leggen op twee hoofdthema’s: mensenrechten en duurzame economische ontwikkeling. Via het Green Climate Fund steunen we de landen in ontwikkeling ook om aan hun economische ontwikkeling een duurzaam karakter te geven.