30 okt 2009 14:49

Belgische investeringsbank voor ontwikkelingslanden

Toekenning van bijkomende middelen aan de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden

Toekenning van bijkomende middelen aan de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel om de saldi van drie overeenkomsten tussen de Belgische Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden en de Belgische staat, 'ontwikkelingsfondsen', 'local currency fonds' en 'KMO-fonds', vervroegd uit te betalen. De bedoeling is om de impact van de crisis in de ontwikkelingslanden te verzachten.

Daarnaast zal de steun van het KMO-fonds worden uitgebreid naar andere ondernemingen met lokale verankering en wordt het budget voor interventies verhoogd tot drie miljoen euro.

De ministerraad kent de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden voor 2010 nieuwe middelen toe, indien ze aan twee voorwaarden voldoet. De raad van bestuur van de Belgische Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden moet de nieuwe middelen aanwenden in duidelijke engagementen voor de financiering van projecten, voor ze nieuwe kan afsluiten. De raad van bestuur van de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden zal een business plan aannemen. 

De Belgische Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden investeert in de ontplooiing van bedrijven in ontwikkelingslanden om de economische en sociale vooruitgang ter plaatse te ondersteunen. De interventies leiden rechtstreeks of onrechtstreeks tot duurzame productieve werkgelegenheid op basis van fundamentele sociale rechten die gedefinieerd zijn in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.