30 sep 2008 13:39

Belgische, Luxemburgse en Nederlandse overheden investeren 11,2 miljard Euro in Fortis

Gezamenlijke actie van de drie overheden en hun respectieve toezichthouders om Fortis te steunen

•    de drie Beneluxoverheden investeren samen 11,2 mia € om Fortis te ondersteunen
•    Fortis zal haar belang in ABN Amro verkopen
•    Maurice Lippens neemt ontslag als voorzitter van de raad van bestuur van Fortis
 
Vandaag hebben Fortis en de regeringen van België, Luxemburg en Nederland aangekondigd dat ze een overeenkomst zijn aangegaan volgens welke:

-    de Belgische regering akkoord gaat 4,7 miljard € te investeren in Fortis Bank NV/SA België in ruil voor een deelneming van 49%  in het kapitaal van de instelling.
-    de Nederlandse regering 4 miljard € investeert in Fortis Bank Nederland Holding in ruil voor een 49% deelneming in deze instelling.
-    de Luxemburgse regering 2,5 miljard € investeert in Fortis Banque Luxembourg  SA onder vorm van een verplicht converteerbare lening. Naast andere rechten zal Luxemburg na conversie 49% aanhouden van Fortis Bank Luxembourg.
 
Wijzigingen inzake bestuur

Vandaag heeft Maurice Lippens beslist ontslag te nemen als voorzitter van de raad van bestuur van  Fortis NV/SA.  Zijn opvolger zal in overleg met de Belgische regering buiten de onderneming worden gezocht. Daarnaast zal de samenstelling van de raden van bestuur van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse banken worden herzien om een betekenisvolle aanwezigheid van leden die benoemd zijn door elk van de respectieve regeringen te verzekeren.